Syneneurx

 

En väldigt bra och komplett redogörelse för 5 nya läkemedel mot schizofreni, men också om de nya depåpreparat, som befinner sig under utveckling.

Intressantast var preparatet NaBen, som innehåller konserveringsmedlet natrium bensoat.

I USA är Naben godkänd som orphan drug vid dålig effekt av Clozapine och för behandling av schizofreni hos barn.

NaBen genomgår kliniska tester på schizofreni hos vuxna.

Ett kombinationspreparat med Zyprexa och samidorfan, som ej ger viktuppgång kan finnas i USA 2019. 

Läs mer hos P&T Community.

Kommentarer   
Admin1
#4 Admin1 2020-11-19 18:38
Natriumbensoat verkar inte ge effekt som tillägg till annan behandling för nyinsjuknade i psykos.
https://www.medscape.com/viewarticle/941207
Admin1
#3 Admin1 2017-06-30 18:38
Test har gjorts på inlagda. Kanske kan kombinationen Zyprexa + samidorfan ge lite bättre effekt mot psykossymptom också. Det som inte var bra i studien var viktminskningen:

http://www.fiercebiotech.com/biotech/alkermes-says-it-s-advancing-full-steam-schizophrenia-candidate
Admin1
#2 Admin1 2017-02-04 09:27
Om den är godkänd i USA, så kan den gå att få på licens i Sverige samma år. Men det beror på om företaget har en representant i Sverige. När den kommer till EU beror på när ansökan sker, men jag tror att preparatet kommer att få ett snabbspår i EU för att snabbare bli tillgängligt. Zyprexa är ju ett mycket viktigt preparat som en del inte klarar sig utan.
Pepsi Max
#1 Pepsi Max 2017-02-04 06:03
Om kombinationspreparaten Zyprexa och Samidorfan kommer att finnas i USA 2019 så undrar jag när den kommer till Europa eller Sverige?

Du har inte rätt att posta kommentarer