metformin

Metformin ges mot diabetes typ 2 och mot viktuppgång av antipsykotika

En metanalys har gjorts på unga mellan 2 - 24 år, som fått antipsykotika och risken för diabetes typ 2 var 3 gånger högre än normalt.

Två faktorer sticker ut som särskilt ökar diabetesrisken: behandlingstid och preparatet olanzapin/Zyprexa.

Det visade sig att de som behandlats med antipsykotikum under lång tid löpte särskilt ökad diabetesrisk, likaså de som behandlats med olanzapin/Zyprexa.

Läs mer hos Läkartidningen.

Kommentarer   
Admin1
#5 Admin1 2016-02-11 17:35
SBU skrev i sin utvärdering att Zyprexa ökade diabetesrisken med 16 % hos vuxna. I veckan har kommit resultat som tyder på att schizofrenigenen DISC1 kan öka risken för diabetes.
Admin1
#4 Admin1 2016-02-05 22:39
Man kan ha diabetes i 10 år utan att veta om det. En gammal kompis till mig fick foten amputerad på grund av oupptäckt diabetes. Det var ju hemskt, men tyvärr sant.
Geta
#3 Geta 2016-02-05 22:14
Man känner sig inte alls sjuk i början av diabetesen. Man måste nog ha blodsockervärde på 17 och högre för att den ska ge märkbara symtom.
Admin1
#2 Admin1 2016-02-05 22:07
Sedan har det ju effekt mot diabetes också. Diabetes kan vara svår att upptäcka.
Geta
#1 Geta 2016-02-05 18:41
Medicinering med metformin gör att man inte går upp i vikt.

Du har inte rätt att posta kommentarer