Den första metaanalysen av de studier på KBT-p (KBT mot psykos), som gjorts fann att livskvalitén förbättrades inte, inte heller minskade påfrestningar och bara en liten tillfällig förbättring i funktionsförmåga sågs för individer med schizofreni.

Läs mer hos MedicalXpress.

Tidigare har en annan utvärdering av KBT-p kommit fram till liknande negativa resultat.

Läs hela artikeln hos BMC Psychology.

KBT mot psykos bör ej användas skriver The Conversation.

Kommentarer   
Geta
#3 Geta 2018-07-22 21:44
Tror inte att alla patienter avslöjar vanföreställningarna för psykoterapeuten. Då svårt att ändra på vanföreställningarna. 
Admin1
#2 Admin1 2018-07-22 20:21
För 15 år sedan rekommenderade Amerikanska vetenskapsakademin KBT mot psykoser, som en bra behandling. Det är svårt att värdera effekt mot psykoser, men det dåliga resultatet stämmer med att det inte går att bevisa för en med psykos att vanföreställningarna är felaktiga. Nu vet vi att inte ens en psykolog klarar det. Det finns också metakognitiv träning mot vanföreställningar, där de som skapat terapin säger att den är bättre än antipsykotika, medan andra säger att också den saknar effekt. Lite svårt med terapier, som är otillräckligt bevisade.
Geta
#1 Geta 2018-07-22 19:16
Psykosen går djupare än så!

Du har inte rätt att posta kommentarer