Tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning behöver inte i sig vara alltför komplicerat, men lätt och billigt har det aldrig varit.

Härav de pinsamma långbänkar och segdragna utredningar som de senaste decennierna präglat frågan på svensk botten.

I internationell och europeisk rätt har dock mycket skett de senaste åren för att säkerställa tillgänglighet då man sett detta som nyckeln till att fullt ut kunna ta andra medborgerliga och mänskliga rättigheter i anspråk för människor med funktionsnedsättning.

Läs mer i RSMHBloggen.

Du har inte rätt att posta kommentarer