Capio

Allvarliga brister i vårdplaner, undermålig journalhantering och slarv med suicidbedömningar.

Den psykiatriska vården vid Capio och Praktikertjänst kritiseras på flera punkter i en ny granskning.

Nu kräver landstinget i Stockholm pengar tillbaka.

Läs mer hos Svenska Dagbladet.

Du har inte rätt att posta kommentarer