I Läkartidningen redogörs för två studier om psykos vid cannabisanvändning.

Sammantaget stärker dessa studier bevisen för att cannabismissbruk i tonåren utgör en kausal riskfaktor för psykossjukdom hos individer med genetisk och/eller symtommässig predisposition.

Om resultaten visar sig reproducerbara utgör de ytterligare skäl till kraftfulla samhällsinsatser mot cannabismissbruk, särskilt bland unga.

Läs mer i Läkartidningen sid 2288 (2005).

Du har inte rätt att posta kommentarer