Joar Guterstam, Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för psykiatriska sjukdomar.

Öka användningen av återfallsförebyggande läkemedel vid alkoholberoende och följ upp behandlingen.

Både Campral, Aotal och naltrexon ökar andelen behandlade med alkoholfrihet samt antalet dagar utan missbruk. Behandling med dessa två preparat behöver inte begränsas till specialistvård och förskrivningen bör öka.

När det gäller Antabus är läget annorlunda. Användning av detta preparat kräver en ständig övervakning av intag och kontroll av allvarliga biverkningar samt högt motiverade patienter.

Läs mer hos Janusinfo.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2015-12-16 14:53
25 % av de med schizofreni har missbruk och det ökar både dödlighet, våld och inläggningar. Vad gäller rökning och alkohol är det stora problem för samhället. Därför borde tillgängligheten för missbruksvård och rökavvänjning öka. Ett sätt att göra det enklare att få sådan medicinering är att ge apotekare rätt att skriva ut Zyban och Champix till rökare och Campral, Aotal samt naltrexon vid alkoholproblem. Fler skulle få behandling den vägen och rökning och alkoholmissbruk skulle minska mer troligen. I och med att en apotekare bara kan ordinera 4-5 olika preparat, kommer det skötas väldigt bra, eftersom de skulle vara angelägna att inte göra fel så att de förlorar ordinationsrätten.

Du har inte rätt att posta kommentarer