Det borde upplysas mer om vad det innebär att ha PTSD, posttraumatiskt stressyndrom, skriver Ylva Kristina Larsson på RSMH-bloggen.

Läs mer i RSMHBloggen.

Du har inte rätt att posta kommentarer