Upp till 50 % med schizofreni och 40 % med bipolär kan ha anosognosi.

Läs mer hos The Seattle Times.

Du har inte rätt att posta kommentarer