I Italien har en undersökning gjorts på 241 personer med schizofreni på deras syn på sin sjukdom.

30 % rapporterade att psykiatern berättat för dem att de hade schizofreni.

De som var övertygade att de skulle bli bra igen, hade tätare kontakt med psykiatrin och mindre uttalad uppfattning om sjukdomens affektiva och sociala svårigheter.

De som inte kände sig begränsade i livet av sjukdomen rapporterade mindre social distans och mer optimism om behandlingarnas nytta.

Läs mer på Psychiatric Services.

Du har inte rätt att posta kommentarer