Dessa symptom ensamma eller i kombination betyder inte nödvändigtvis att ett barn har psykos eller risk för psykos, men det tyder på att läkarbedömning är nödvändig.

Läs mer på Boston.com.

Du har inte rätt att posta kommentarer