Schizofreni där panikångest förekommer också känd som panikpsykos verkar vara en särskild subtyp av schizofreni enligt en ny studie.

Personer med panikpsykos har tydliga kognitiva och neuropsykologiska drag och kommer troligen ha en annorlunda prognos och en annan biologi än andra med schizofreni.

Personer med panikpsykos verkar ha mindre kognitiva problem och mer av sin IQ intakt.

De hade också bättre sjukdomsinsikt.

Läs mer i Clinical Psychiatry News.

Du har inte rätt att posta kommentarer