Den mycket ansedda vetenskapliga tidskriften Nature tar upp problemet i en ledare att dagens psykiatriska diagnoser kan skapa en uppdelning av patienterna i grupper som kanske inte är anpassade för behandlingen som behövs.

Forskarna har nu börjat hålla gemensamma konferenser för bipolär och schizofreni, vilket var otänkbart för ett par år sedan då sjukdomarna sågs som helt separata.

Ett problem för dagens psykiater är att dagens diagnossystem inte passar de patienter som de har - symptomen mellan olika diagnoser överlappar, vilket kan göra det svårt att ställa diagnos.

En persons symptom kan passa in på 2-3 olika psykiska sjukdomar, vilket skapar problem för behandlingen.

Studier med magnetröntgen och biomarkörer har inte skapat klarhet utan snarare tvärtom.

Genetiska studier har visat att samma gener är involverade i flera olika psykiska sjukdomar, så en genetisk uppdelning av diagnoserna kan inte ske.

En förändring måste ske och studierna måste ske över diagnosgränserna och från botten istället för toppen.

Läs mer i Nature.

En mer utförlig artikel i Nature finns som diskuterar ungefär samma sak som i ledaren men mer utförligt.

Läs denna artikel här.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2013-05-03 11:54
Själv tycker jag det är för tidigt att kräva ändring just nu utan det är bättre att vänta 5-10 år tills kunskaperna ökat ytterligare om psykiska sjukdomar.
Jag tror dagens diagnoser kommer att leva vidare länge. Det är ett oerhört arbete att skapa ett nytt system.

Om man skall göra något nytt tror jag på en klassificering efter den behandling man får. Man får då ange vilka olika symptom och karaktäristika som skall ingå för att man skall få en viss typ av behandling och man får behandlingens namn istället för diagnos. Men det är säkert oerhört komplext och arbetskrävande att ta fram ett sådant system och jag tror inte själv att det kommer. Det troligaste som kan hända är nog att man tar till sig kritiken att det är svårt att diagnosticera vissa och att man börjar studera de som inte passar in i dagens diagnossystem och så försöker man hitta på nya diagnoser eller undergrupper i de diagnoser som redan finns.
Ready
#1 Ready 2013-04-26 13:29
Intressant. Jag hade hoppats på en indelning i diagnoser baserat på gener men det går tydligen inte.

Du har inte rätt att posta kommentarer