Idag diagnosticeras alla psykiska sjukdomar efter symptom och funktionsförmåga.

Denna diagnos kan nu för schizofreni och depression bekräftas eller stödjas med ett billigt blodtest framtaget av det europeiska forskningsprojektet SchizDX.

Testet mäter närvaron av vissa proteiner i blodet.

Det nya testet har 83 % träffsäkerhet för schizofreni och 90 % för depression, så det kan inte användas ensamt för diagnos.

Fördelen med blodtest för patienten är att man kan peka på förändringar i blodet och att sjukdomen blir därmed lik andra sjukdomar och kan då lättare accepteras.

Läs mer hos Youris.com.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2014-02-13 19:20
Här finns en artikel om testet i MedicalXpress:
http://medicalxpress.com/news/2014-02-schizophrenia-molecular-diagnostics-era.html
Admin1
#1 Admin1 2014-02-12 16:35
De tog fram ett tidigare test som kostade 10000 kr per prov och som utfördes i USA. Analysverksamheten fick läggas ner på grund av bristande intresse och psykiatrerna ville inte betala 10000 kr för en diagnos, som de kan ställa med större träffsäkerhet själv.

Tror att detta test får svårt att få genomslag och kanske är intressant främst för rättspsykiatrin eller i tveksamma fall. Det intressanta dock vore om testet kunde förutspå tidigt vilka som kommer att få schizofreni, där kan det få användning. Det finns ett test som mäter ögonrörelser och verkar ha 90 % träffsäkerhet och det testet verkar mer lovande än detta.

Du har inte rätt att posta kommentarer