autism

Fastän autismspektrumkvoten (AQ) skilde på Aspergers och schizofreni, som grupper, så fanns hos individerna en signifikant överlappning vad gäller AQ.

Det gör att AQ kan inte användas för att skilja mellan schizofreni och Aspergers. En grupp svenska forskare med bl.a Christofer Gillberg har gjort denna studie.

AQ är en populär screening där personerna själva fyller i testet för att snabbt hitta kraftiga autistiska drag hos personer med Aspergers. Studien tyder på att vissa med schizofreni kan ha tydliga autistiska drag. Samtidigt kan de med Aspergers ha psykotiska drag.

Tidigare har autism och schizofreni ansetts vara sina motsatser och vid autism kan man inte få schizofreni. Den här studien motsäger detta.

Läs mer hos Questioning Answers.

Kommentarer   
scannercicret
#3 scannercicret 2015-01-01 17:46
Vidare gäller det att göra skillnader på om patienterna håller sig till sanningen, istället för att vara igenom trogna och ärliga.
Admin1
#2 Admin1 2014-12-02 14:35
Väldigt intressant detta. Här finns folk som fått autismdiagnos relativt sent i livet - 20-40 års ålder (normalt max 10 år). Dessutom ofta psykotiska symptom, men inte bara det utan ADHD, bipolär, ångest och depression kan förekomma.

Det vore intressant att mäta AQ vid andra psykiska sjukdomar, som depression, bipolär, ADHD och olika ångesttillstånd. T.ex OCD ökar risken för att få schizofreni, så de med OCD kan ha autistiska drag.

Det kan vara så att det finns hos alla psykiska sjukdomar ett drag av autism och samlar man på sig tillräckligt många, så kan man få högfungerande autism. Frågan är då är detta äkta autism eller en sekundär autism.
Geta
#1 Geta 2014-12-02 14:13
Den här artikeln verkar vara mycket förvirrande vid översättning till svenska.

Du har inte rätt att posta kommentarer