Hon är nu bipolär I tidigare schizoaffektiv. En med bipolär har bara psykos vid mani/depression.

Anneli Jäderholm framgångsrik företagare efter många år med psykisk sjukdom.

En dag vaknade Anneli Jäderholm och trodde att hon var den nye messias.

Den första psykosen följdes av tio års sjukdom.

Hon förlorade allt hon hade, men återvände till ett nytt liv.

Läs mer i Skövde Nyheter.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-07-17 16:49
Hon verkar nyligen ha skiftat diagnos från schizoaffektiv till bipolär 1 dvs manisk bipolär. Vid bipolär kommer bara psykos vid mani eller depression, medan vid schizoaffektiv kan psykoserna komma när som helst. Fördelen med bipolär är att de har bättre funktionsförmåga. Nackdelen är att självmordsrisken är minst dubbelt så hög som vid schizofreni och 20 %.

Du har inte rätt att posta kommentarer