Tidigare erfarenhet av diagnos av schizofreni hos barn (childhood-onset schizophrenia) har indikerat en stor andel falska positiva.

Många barn som diagnostiseras med schizofreni i barndomen visar sig senare inte lida av kronisk psykotisk sjukdom. E

n aktuell artikel rapporterar om tre barn med ursprunglig diagnos av schizofreni, som senare diagnostiserades med andra tillstånd än schizofreni.

Från Hubin.

Du har inte rätt att posta kommentarer