De kliniska riktlinjerna är viktiga när det handlar om hur vi kan minska överdödligheten bland psykiskt sjuka.

Men dessa åtgärder räcker inte.

Personernas levnadsvanor och levnadsvillkor måste också ges en central roll i behandlingen.

Läs mer i Dagens Samhälle. Tack Geta för tipset!

Kommentarer   
Admin1
#7 Admin1 2015-02-09 22:20
Det är bra i alla fall att debatten handlar om att vi dör själva och inte att vi dödar andra :-)
Geta
#6 Geta 2015-02-08 23:17
Det verkar inte som många är intresserade av den här frågan. Det är bara 15 personer som har röstat.
Cosmos
#5 Cosmos 2015-02-08 22:07
Att röra på sig brukar minska ångesten tycker jag. Fast en rejäl tarmtömning kan också greja det.
Geta
#4 Geta 2015-02-07 19:54
Man kan få ångest, när man rör på sig. Därför undviker man kanske det. Så lite som en 20 minuter rask promenad per dag kan räcka för att befrämja hälsan.
Admin1
#3 Admin1 2015-02-07 19:36
Enligt en undersökning skall det vara 15 år kortare. Men det kan vara så att missbruk och rökning står för 75 % av överdödligheten vid schizofreni. Hur länge man lever beror på om man missbrukar eller röker också. Missbruk verkar dubbelt så dödande än rökning.
Ready
#2 Ready 2015-02-07 19:11
Skulle vara intressant att veta medellivslängden för en man med schizofreni?
Admin1
#1 Admin1 2015-02-05 13:03
Tror screening efter kroppsliga sjukdomar är det som kan ge bäst resultat. Att ändra levnadsvanor är mycket svårare utom på gruppboenden, där det är mer kontroll.

Läste att i England arbetade 5 % med allvarlig psykisk sjukdom, men i Sverige är det 10-15 %. Är kroppsliga hälsan sämre i hela norra Skandinavien, skulle jag misstänka vitamin-D brist eller genetiska faktorer.

Du har inte rätt att posta kommentarer