Staffan Utas, ordförande RFHL Uppsala län. 75 % med tvångsvård och rättspsyk har missbruk. Mestadels missbruksvård

Avskaffa stegvis all tvångsbehandling inom den svenska psykiatrin, skriver ­Staffan Utas.

Läs mer i Uppsala Nya Tidning.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2017-04-23 20:24
Även missbrukare kan få tvångsvård det kallas för LVM. Kanske bör LPT delas upp i LPT och LPT-LVM så det framgår klart om missbruk också finns.
Geta
#2 Geta 2017-04-23 14:59
Handlar inte den här artikeln om antipsykiatri? Det är skillnad på missbrukare och personer med allvarlig psykisk sjukdom, vad vi behöver. Inte kommer vi lättare i arbete om vi inte utsätts för tvångsvård. Det kan faktiskt upplevas som en trygghet att bli inlåst, när man är psykotisk.
Admin1
#1 Admin1 2017-04-23 12:49
Tvångsvård och rättspsyk handlar till 75 % om att vårda missbrukare. Mycket inom psykiatrin handlar om att vårda psykiska symptom framkallade av missbruk. Tvångsvård brukar vara i 3 månader kanske inte helt fel med torrläggning om man har missbruk. Håller med att tvångsvård och rättspsyk bör ske av staten i egna vårdenheter. Det skulle då bli 50 % av psykiatrins vårdplatser, så de skulle minska med 50 %.

Öppendialog behandlingen är ifrågasatt och en finsk psykiatriprofessor hävdade att behandlingsresultaten inte stämmer.

Problemet vid psykoser är att sjukdomsinsikten ofta förloras och man anser sig inte sjuk. För att ta bort vanföreställningar krävs nog antipsykotika. KBT har antagligen inte effekt mot psykossymptom. De som saknar sjukdomsinsikt är ofta sjukare än andra. De som vet att de är sjuka är paradoxalt alltså friskare.

Sedan är en del positiva till att de fått tvångsvård. Alla är inte negativa till det. Psykoser kan vara väldigt jobbiga.

Du har inte rätt att posta kommentarer