Socialstyrelsen har publicerat två nya vägledningsskrifter för vård av psykisk sjukdom: en introduktion till Shared decision making och en vägledning för individanpassat stöd till arbete enligt IPS-modellen.

 

Du har inte rätt att posta kommentarer