Dystra siffror. Människor med funktionsnedsättning har allt svårare att komma in på arbetsmarknaden.

För att förändra situationen krävs en attitydförändring inom såväl offentlig sektor som inom de stora företagen i näringslivet.

Vi vill se en mer inkluderande arbetsmarknad i våra kommuner, skriver företrädare för KD i flera Stockholmskommuner.

Läs mer i Dagens Nyheter.

Du har inte rätt att posta kommentarer