Schizofreni tycks hämma den sociala utvecklingen långt innan första sjukhusinläggningen, men sjukhusvården tycks hämma en ytterligare försämring enligt en studie av danska forskare.

Personernas anställnings- och giftemålsstatus före och efter första sjukhusinläggningen undersöktes i studien.

5341 personer, som diagnosticerades med schizofreni mellan 1970-1999 deltog i studien och 53410 psykiskt friska utgjorde kontrollgruppen.

Data för personerna fanns mellan 19 och 2 år innan diagnosen och 10-27 år efteråt.

Personer med schizofreni var mer benägna att vara ensamma, arbetslösa, socialbidragstagare eller på andra sätt utanför arbetsmarknaden i upp till 19 år före diagnosen.

Sjukhusinläggningen föreföll förhindra ytterligare försämring i socialstatus förutom förtidspensionering.

Emellertid, oddsen för att vara ensamma eller arbetslösa var fortsatt höga upp till 25 år efter diagnosen. Särskilt påtagligt var detta för män och för individer med många sjukhusinläggningar.

Fastän obehandlad psykos och akut och smygande sjukdomsdebut är omöjlig att skilja på i vår studie, så adderas bevis till att schizofreni inte uppträder plötsligt, eftersom sociala problem finns upp till 15-20 år innan diagnosen sker säger forskarna.

Kommentar:

I uländer har schizofrenin ett mildare förlopp och fler tillfrisknar. I uländer skiljer sig både arbetsmarknaden och äktenskapsmarknaden från iländer. Jag tror därför att arbetslöshet och ensamhet kan i sig kanske utgöra en faktor för själva insjuknandet och det är därför inte självklart att dra de slutsatser man gör här.

Källa:

Arch Gen Psychiatry 2004; 61: 28-33

Du har inte rätt att posta kommentarer