Regeringen har uppdragit åt Socialstyrelsen att skärpa tillsynen inom psykiatrin.

- Patient- och rättssäkerheten måste stärkas. Vi vet att tillsynen inte varit tillräcklig. Anmälningarna från såväl vårdgivare som patienter och anhöriga ökar, säger Göran Hägglund i ett pressmeddelande.

Läs mer i Läkartidningen. Det verkar främst vara tvångsvården som skall granskas.

Du har inte rätt att posta kommentarer