Patientmaktsutredningen har nu kommit med sitt delbetänkande ”Patientlag” (SOU 2013:2).

Utredningen lämnar här bland annat ett välkommet förslag till en ny patientlag. Den föreslagna lagen ska öka patienternas rättigheter i vården.

Exempelvis ska det bli lättare att få en second opinion vid allvarlig eller livshotande sjukdom.

Landstinget får en skyldighet att erbjuda en andra bedömning inom det egna eller i annat landsting.

Notan för resa över länsgräns och individuella merkostnader verkar dock utredaren mena att individen ska stå för själv för att det annars finns risk för missbruk.

Inte helt självklart för en förtidspensionär på existensminimum, tänker jag.

Läs mer vad Jimmie Trevett skriver i RSMHBloggen.

Du har inte rätt att posta kommentarer