Lena Flyckt

Lena Flyckt, läkare vid Norra Stockholms psykiatri, valdes igår till ny ordförande för Svenska psykiatriska föreningen. Hon brinner mest för de svårast psykiskt sjuka.

Läs mer i Dagens Medicin.

Du har inte rätt att posta kommentarer