3,4 % av de med schizofreni får LPT årligen varav 75 % har missbruk. Värre är att 95 % inte får psykosociala behandlingar som de har rätt till och som kan minst halvera psykoserna

I en proposition som nu lämnats till riksdagen föreslås att tvångsvårdade patienter ges större delaktighet i sin vård.

– Vården ska så långt som möjligt anpassas efter patientens önskemål och behov. Med de här förslagen kommer det tydligt gälla även i tvångsvården, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Läs mer hos Dagens Medicin.

Du har inte rätt att posta kommentarer