Clozapine orsakad hjärttoxocitet är troligen överdriven, därför få patienter har diagnosticerats på rätt sätt.

Det går att behandla denna biverkan med hjälp av hjärtläkare, så att Clozapine-terapin kan fortsätta.

Två hjärtbiverkningar finns: myokardit och kardiomyopati.

Myokardit finns hos 0,2 - 3 % symptomen kan vara så lindriga att man inte märker dem, men kommer oftast inom de första 4 veckorna.

Kardiomyopati är sällsynt och drabbar mindre än 1/1000 och i genomsnitt efter 14 månader (max 4 år).

Läs mer i PsychiatryAdvisor.

Du har inte rätt att posta kommentarer