Från 2009 till 2011 fördubblades förskrivningen av kognitiva hjälpmedel  i de tre län som var modell landsting i det nyligen avslutade projektet” Hjälpmedel i fokus –för personer med psykiska funktionsnedsättningar”.

Förskrivningen inom dessa tre landsting ökade från 636 stycken 2009 till 1 142 stycken  år 2011.

Härtill kommer en markant ökning även av arbetsförmedlingens förskrivningar.

Läs mer i RSMHbloggen.

Du har inte rätt att posta kommentarer