Bromsa den felaktiga inriktning och utveckling av PO-verksamheterna som pågår.

Ställ krav på att de medel som finns avsatta för verksamheterna används till det som var tanken med PO och inte till att lösa andra brister i samhället.

Vi efterlyser därför tydligare uppföljning och ansvarstagande från länsstyrelserna och Socialstyrelsen.

Läs mer vad RSMH-Schizofreniförbundet säger här. (pdf-fil)

Du har inte rätt att posta kommentarer