Med »braining« blir den fysiska träningen av för patienter inom psykiatrin, vilket tycks leda till bättre mående både fysiskt och psykiskt.

Nu ska eldsjälarna bakom metoden utvärdera vetenskapligt om den kan hjälpa patienter med bipolär depression.

Läs mer i Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer