Lars Helldin, psykiater, docent

Medellivslängden är för oss i Sverige över 80 år.

Samtidigt har vi en grupp människor som dör av samma sjukdomar men där medellivslängden både nationellt och internationellt fortfarande är strax över 60 år.

Personer som har schizofreni.

Läs mer hos ttela.

Kommentarer   
Admin1
#5 Admin1 2020-04-16 12:40
Clozapine minskar självmord och har antidepressiv effekt. Nyare antidepressiva har antidepressiv effekt ofta också. Gamla antipsykotika, som Haldol kan i lite högre doser ge depression. Clozapine kom på 80-talet och Zyprexa i slutet av 90-talet
Geta
#4 Geta 2020-04-16 12:35
Schizofrena har kanske fått ett liv som det går att stå ut med nu för tiden.Då är inte självmord så ofta en lösning.
Admin1
#3 Admin1 2020-04-16 12:28
Det som har minskat jämfört med 30-40 år är självmorden.
Geta
#2 Geta 2020-04-14 20:07
Medellivslängden har kanske stigit för schizofrena senaste åren.
Admin1
#1 Admin1 2020-04-14 20:04
Han överdriver något medellivslängden vid schizofreni för män är 15 år kortare och för kvinnor 12 år. Det betyder 66 år resp 73 år för män resp kvinnor. Missbruk och rökning som är vanligt vid schizofreni ökar dödligheten. Självmord står för 30 % av dödligheten.

Du har inte rätt att posta kommentarer