I morgon torsdag ska riksdagen avgöra om lättnader i rehabiliteringskedjans prövning efter 180 dagar ska göras.

Pandemin har satt dagens regelverk i strålkastarljus.

”Vi menar att det nu är helt avgörande att riksdagen inte beslutar om särskilda undantag i sjukförsäkringen endast för personer som insjuknat i covid-19.

Lättnaderna måste gälla alla”, säger Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sveriges ordförande.

Läs mer hos Funktionsrätt Sverige.

Du har inte rätt att posta kommentarer