Barbro Hejdenberg Ronsten, RSMH

Tillit, respekt och ödmjukt bemötande.

Ljudisolerade väggar och mobila specialteam.

Det finns många sätt att rädda psykiskt sjuka människor från gatan.

Och en stor del av ansvaret vilar på hyresvärdarnas axlar.

Läs mer hos Hem & Hyra.

För sjuka för ett hem – tusentals är hemlösa på grund av psykisk ohälsa också i Hem & Hyra.

Stig spelar musik och sjunger – efter 34 år som hyresgäst är han inte längre välkommen i Hem & Hyra.

Sjukpensionären Benita ställdes på gatan – trots att hon borde fått stöd i Hem & Hyra.

Enkelt stöd vid psykisk ohälsa kan rädda hem – många blir utan i Hem & Hyra.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2020-12-03 19:55
Ja, just det, men också kurator, som hjälper till att söka péngar från fonder. Benita t.ex hade 20000 kr i hyresskulder. Merkostnadsersättning och bostadstillägg kan också fås vid sjukersättning om man söker. Har man inte bostadstillägg som kan ge 97 % av hyran kan det vara svårt att betala hyran.
Geta
#2 Geta 2020-12-03 19:45
Obetalda hyror skulle kunna lösas med autogiro om det finns pengar på kontot.
Admin1
#1 Admin1 2020-12-03 19:04
Väldigt intressanta artiklar om hemlöshet. Hjälpen verkar otillräcklig, men jag tycker psykiatrin skall kopplas in. Förändrad medicinering kan hjälpa vissa t.ex depåinjektioner. Exempel som de har här är störningar och obetalda hyror.

Du har inte rätt att posta kommentarer