Varför försvann plötsligt Socialstyrelsens analys av smittrisken mellan närstående och personer i riskgrupp?

Och vad hände med rekommendationen om att närstående borde avstå att förvärvsarbeta om det inte kunde ske utan risk för smitta?

Det skriver Funktionsrätt Sverige tillsammans med åtta andra förbund.

Läs mer hos Altinget.

Du har inte rätt att posta kommentarer