Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige

Vill regeringen att personer med funktionsnedsättning ska få chans att själva forma sina liv, måste begäran om höjda anslag få gehör.

Men det är också viktigt att socialförsäkringens regler ses över, skriver Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige.

Läs mer i A:Utbildning.

Kommentarer   
Geta
#2 Geta 2020-03-12 15:36
Är också tveksam om det är klokt att satsa på högre utbildning med allt vad det innebär av ansträngning. Som sagt- det leder kanske inte till någonting utom ett stort studielån.
Admin1
#1 Admin1 2020-03-12 15:31
Lite tveksam till nyttan av akademisk utbildning vid psykossjukdom eftersom bara 8 % jobbar mer än 50 %. Jag skulle varit positivare om man fick gratis studielån vid funktionshinder. Sedan är det så att det är lättare att klara studier än arbete. Sedan förekommer diskriminering av psykiskt sjuka på arbetsmarknaden. Studier kan också begränsa arbetsmarknaden och därmed försvåra jobb. Sedan akademiska jobb idag har inga höga löner utom för läkare. Låglönejobben har fått högre löner och bättre arbetsmiljö. Städare på en arbetsplats kan trivas bättre än akademikerna på samma arbetsplats. Akademiska jobb kan skapa konflikter om vad som är rätt och fel, som skadar trrivsel.

Du har inte rätt att posta kommentarer