Låg födelsevikt hos personer med schizofrenispectrumdiagnoser var associerat med kognitiva funktionsnedsättningar gällande generell intellektuell funktion, arbetsminne, neuromotorisk funtion, mm.

Varken personer med schizofreni eller kontrollgruppen hade nedsättning av verbalt minne.

Läs mer här

Kommentarer   
Geta
#1 Geta 2012-03-15 22:38
Hur man än vrider och vänder på det, så kan man inte peka ut vad som är typiskt för schizofreni. Ofta påstår man att det följer med motoriska svårigheter vid schizofreni. Vad har man för bevis för det? Schizofreni är antagligen en massa olika åkommor.

Du har inte rätt att posta kommentarer