homocystein

Schizofreni kan orsakas av gener samt miljöfaktorer och där kan epigenetiska förändringar spela en roll.

Epigenetiska förändringar innebär att miljöfaktorer ändrar generna kemiskt så att de får en annorlunda funktion.

Japanska forskare har funnit att aminosyran homocystein kan spela en roll iför utvecklingen av schizofreni via en epigenetisk mekanism som påverkar hur generna används.

Förhöjda nivåer av homocystein i blodet har kopplats tidigare till andra sjukdomar och nu också schizofreni.

Homocystein fungerar som källa för metylgrupper, som används för att kemiskt ändra generna och deras funktion.

Läs mer hos EurekAlert.

Originalartikeln finns här.

Kommentarer   
Admin1
#13 Admin1 2013-06-13 14:13
Omega-3 kan visst sänka homocystein. Intressant eftersom omega-3 kan minska psykosrisken med 40 % hos de som har tidiga tecken på psykos.
http://www.lef.org/newsletter/2011/0812_Association-Omega-3-Supplementation-with-Homocysteine-Reduction.htm
Admin1
#12 Admin1 2013-06-12 11:11
Man kan ha schizofreni fast man bara haft en psykos och 25 % av de med schizofreni har bara haft en psykos som jag t.ex.
Bitte
#11 Bitte 2013-06-12 09:02
Dom riktigt sjuka orkar nog inte med att vara här på Viska. Det är svårt att hänga med. De som är här är frisksjuka.
Och dom som bara haft en psykos räknas ju inte som schizofrena, stod det ju här på viska för ett litet tag sen.
Men jag vet inte...
Ready
#10 Ready 2013-06-11 20:55
Det är också så att om man har den kognitiva förmågan någorlunda intakt trots sin schizofreni så fattar inte omgivningen att man lider på grund av dåligt mående. Dem tycker att om man kan tänka klart så kan man inte vara sjuk ungefär.
Geta
#9 Geta 2013-06-11 19:40
Det tycker jag också!
Ready
#8 Ready 2013-06-11 19:15
Det känns som att schizofreni är en sjukdom från helvetet.
Geta
#7 Geta 2013-06-11 18:05
Men symtomen vid schizofreni varierar också. Det som förvånar mig är att så många här på Viska har haft psykoser men inte schizofrenidiagnos.
Ready
#6 Ready 2013-06-11 18:00
Det är typiskt att man fått en sjukdom som är så himla komplex. Men symtomen på psykos är ju det samma för alla schizofrena med vanföreställningar och röster. Då borde det vara samma mekanism i hjärnan, typ glutamat, som spökar även om orsaken varierar.
Admin1
#5 Admin1 2013-06-11 17:51
Antagligen har schizofrenin olika orsaker och det verkar finnas ett 70-tal gener minst, men alla har inte alla gener. Kanske kan det vara så att olika orsaker triggas av olika miljöfaktorer, vilket minst sagt kan göra det svårt och krångligt. Skulle inte förvåna mig om det var något sådant, eftersom det verkar svårt att få grepp.
Ready
#4 Ready 2013-06-11 17:05
Kanske är det möjligt att skapa en enhetlig teori om man delar in schizofrenin i olika kategorier.

Du har inte rätt att posta kommentarer