En finsk metaanalys (utvärdering av andra forskares studier) förra året kom fram till att bara 14 % återhämtade sig från schizofreni.

En orsak till varför återhämtningen är så dålig kan bero på en långvarig obehandlad psykos för nyinsjuknade och det har nu finska forskare studerat i en annan metanalys.

En långvarig obehandlad psykos försämrade allmänna symptom, positiva symptom, negativa symptom och remission (symptomfrihet). Socialförmåga var sämre och också allmän funktionsförmåga.

Däremot blev inte inläggningar, arbete och livskvalité påverkade.

Det finns en uppfattning att om tiden för obehandlad psykos kan minskas så kan personer med schizofreni bli friskare, men det är ännu inte bevisat.

Läs mer hos The Mental Elf.

Kommentarer   
Geta
#2 Geta 2014-10-22 19:31
Man kan vara psykotisk utan att omgivningen märker det. Om man är en tystlåten person så kan det vara så.
Admin1
#1 Admin1 2014-10-22 18:33
Min psykos var oupptäckt i 1-2 dagar ungefär, så jag kom snabbt under behandling och det var min egen förtjänst.

Tycker att för stor fokus ligger på obehandlad psykos före diagnos. Här på sajten får man intrycket att det förekommer också obehandlade psykoser efter diagnosen. Vilket också kan ha negativa effekter, som förlorad effekt av antipsykotikan och funktionsförluster.

Det kan vara så i Sverige att mer fokus och insatser bör ske de första 6 åren samt de som har täta psykoser. En psykos är en signal på ett fel i miljön, medicinering eller behandling. Alla måste dra lärdom efter psykos - både patienten och psykiatrin.

Du har inte rätt att posta kommentarer