teratom

Groddcellstumör i äggstockarna 

NMDAR-hjärninflammation orsakad av antikroppar mot glutamatreceptorn bör misstänkas hos framför allt yngre personer som inom loppet av dagar eller veckor utvecklar personlighetsförändring med psykotiska eller gränspsykotiska drag.

Neurologiska sjukdomstecken kan vara små, men senare kan komma typiska rörelsestörningar med överrörlighet kring mun och ansikte samt lemmar samt epileptiska besvär.

80–90 procent är kvinnor, där upp till hälften har groddcellstumör i äggstockarna.

Samtliga patienter vi har kännedom om hade först haft kontakt med psykiatrin.

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2015-03-24 14:07
Bra artikel och tack för den. Det intressanta med denna sjukdom är att den visar problemen som uppstår när glutamat-receptorn delvist slås ut av antikroppar. Kan bli psykos, epilepsi och symptom liknande tardiv dyskinesi. Det som är lurigt är att psykoser skall triggas av förhöjt glutamat, men här verkar det tvärtom. Det finns t.ex beskrivet antikroppar som har insulineffekt, så teoretiskt kan nog antikroppar öka glutamat.

Kan vara intressant att studera antikropparna hos enskilda individer för att se skillnader och kanske avvikelser i symptom kopplade till dem. Man undrar också om läkemedel,som verkar via glutamat kan ha effekt här och blockera antikropparna.

Du har inte rätt att posta kommentarer