hjärna

En holländsk studie tyder på att bara en grupp av de med schizofreni får sänkt IQ, som kan kopplas till hjärnförändringar, som leder till en försämring av sjukdomen successivt.

Andra med schizofreni fick högre IQ troligen för att det gjort IQ-testet mer än en gång.

Att vara kroppsligt inaktiv kan göra att hjärnvolymen minskar med åren och bidraga till hjärnförändringar.

En studie är på gång i Kina för att jämföra hjärnförändringar vid schizofreni med och utan antipsykotika för att se vilken effekt antipsykotika har på hjärnan.

Från Schizophreniaforum.org.

Personer med schizofreni i Kina, som aldrig använt antipsykotika (5 - 47 år) hade högre minskning än normalt i tinningarnas och prefrontala hjärnbarkens tjocklek och en ökning av striatums storlek.

Dessa förändringar ökar successivt med åren och visar på att hjärnförändringar av denna typ inte kan bero på antipsykotika utan är en del av sjukdomsprocessen.

Läs mer hos Healio

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2015-07-19 06:47
En intressant sak har framkommit nyligen nämligen att psykoser, som inte kräver inläggning och vård förekommer hos 60 % av de nyinsjuknade. Psykos kopplas till hjärnförändringar och man undrar hur dessa ovårdade psykoser påverkar hjärnan.

Det är inte omöjligt att man måste ta fram ett enkelt hemtest (3 frågor) för psykos, som tas varannan vecka för att spåra psykos och sedan vid psykos behandla aggressivare med antipsykotika. Kanske blir man friskare om man gör så.
Admin1
#2 Admin1 2015-06-23 13:49
Det är svåra saker, men bäst vore att jämföra hjärnförändringar hos de som aldrig använt antipsykotika med de som använt antipsykotika. Viktigt är nog att jämföra resultaten med hur länge man varit sjuk. Om man ser en skillnad mellan resultaten, så kan det orsakats av antipsykotikan. Jag har en känsla annars att antipsykotika inte ger några större hjärnförändringar med möjligen undantag för gamla antipsykotika. Viktigt att komma ihåg att antipsykotika tar inte bort alla symptom samt botar inte. Psykosen kan därför ligga och pyra i bakgrunden och ge hjärnförändringar fast man inte har psykos.
Ready
#1 Ready 2015-06-23 13:15
Frågan om det är sjukdomen eller mediciner som orsakar minskning av hjärnans storlek har debatterats länge nu. Kommer de aldrig fram till någon konsensus?

Du har inte rätt att posta kommentarer