Amerikanska forskare har hos möss efter hjärnan fullbildats hos dem tagit bort en glutamat-receptor mGluR5 från interneuronen för att se vilka effekter det ger.

Interneuronen har en hämmande effekt på andra neuron och gör dem inaktiva.

Mössen fick efter detta beteendeförändringar som liknar mycket schizofreni, men även autism. Det som sågs av autistiskt beteende var tvångsmässighet, upprepat självskötselbeteende och antisociala tendenser medan nervaktiviteter sågs som liknar schizofreni. Forskarna säger att förändringar efter födseln och inte bara före kan påverka hur kontakterna i nervsystemet fungerar.

Forskarna tror att förlust av denna receptor kan vara orsaken till autism och schizofreni. Vad som gör att mGluR5 receptorn förloras kan vara gener, epigenetik eller miljö, men också kombinationer av dessa.

Det positiva är att dessa förändringar kan gå att behandla så att interneuronen fungerar normalt igen. Samtidigt så varnar forskarna för att behandla med mGluR5 läkemedel på grund av effekter på interneuronen, som kan ge oväntade effekter.

Läs mer hos Salk Institute.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2015-08-14 17:44
Det finns några sätt att kolla om möss har schizofreni hur de reagerar på ljud och hur deras minne fungerar, men fler sätt finns.

Om denna receptor inte finns är enkelt att undersöka, men receptorn kan finnas, men ändå inte fungera och då blir det svårare.
Ready
#1 Ready 2015-08-14 17:25
Är detta genombrottet vi väntat på? Man kan fråga sig hur man kan se att en mus har schizofreni.

Du har inte rätt att posta kommentarer