Clozapine kan verka via glutamat och serotonin tror vissa. Men andra tror på dopamin-1-blockad

Schizofreni, där inte antipsykotika ger effekt, kan vara en annan sjukdom visar ny forskning.

Istället för att verka vara en svårare sjukdom, så kan det vara så att behandlingsresistent schizofreni har en helt annan sjukdomsorsak än de som får effekt av antipsykotika.

Studien är gjord via danska dataregister och 21 % hade behandlingsresistent schizofreni.

De som var behandlingsresistenta var yngre, bodde på mindre orter, hade mer utbildning, mer än 30dagars inläggning före diagnos, oftare paranoid schizofreni, oftare personlighetsstörningar, mer psykofarmaka och tidigare självmordsförsök.

Genom att kunskap nu finns, vilka riskfaktorer som finns för behandlingsresistens kan det gå snabbare att identifiera denna grupp, så de tidigare får Clozapine. Viktigt eftersom ju kortare psykosperiod desto godare prognos för sjukdomen.

Det kan också vara så att de som bor på landet får mindre ofta Clozapine och vården där behöver förbättras.

Läs mer hos Medscape (medlemskap krävs för att läsa artikeln)

Läs Abstract i Lancet Psychiatry.

Läs en sammanfattning i Läkartidningen.

Kommentarer   
Bitte
#8 Bitte 2016-03-11 15:42
Man kan börja träna när man är äldre med, se på mig, men då så klart inte i elit klass :P
Admin1
#7 Admin1 2016-03-07 15:58
Bilden är från Tyskland och jag valde den för det fanns ingen bild på en svensk förpackning.
Monika
#6 Monika 2016-03-07 10:03
Lite lustig bild, Clozapine finns bara i styrkan 25 mg samt 100 mg, i alla fall i Sverige
Admin1
#5 Admin1 2016-03-06 14:57
För nyinsjuknade saknar 10 % effekt av antipsykotika. En möjlighet kan vara inflammation, som antipsykotika inte har effekt på, men de kan också haft psykos länge och därför förlorat effekten. Möjligen kan detta vara en annan sjukdom.

Några år senare förlorar minst 10 % till effekten av antipsykotikan. Här tror jag det kan vara en fenotyp dvs epigenetiska förändringar och då är det ingen egen sjukdom. Jag är därför lite osäker på detta. Mer forskning krävs.

Egentligen är namnet behandlingsresistent fel utan det skall heta antipsykotikaresistens.
Geta
#4 Geta 2016-03-06 08:15
Det önskar jag också.
Ready
#3 Ready 2016-03-05 23:50
Jag önskar att jag hade tränat som ung.
Geta
#2 Geta 2016-03-04 17:35
Ungefär som Ted Gärdestad som var en framgångsrik tennisspelare i Björn Borgs klass.
björk
#1 björk 2016-03-04 16:46
jag, vet inte! Jag hade "en gång i tiden" ett, "värdigt, liv". Där jag var framgångsrik -badminton, spelare.... Snacka om pinsamt att de kamrater som jag hade, då helt plötsligt! Fick en, annan bild av mig. Jag hade intentioner å aspirationer på att fullfölja en karriär. 15 år- senare drömmer jag "badminton" drömmar. Alltså scenarion där jag lever ut min badminton Jacob. Det beror på 2 -orsaker. Jag sträckte låret. Och jag blev psyksjuk. Det är pinsamt som in i fan om man nu får svära att alla har fåt reda på, ett, och att man är, motsatta dvs inte samma mer retarderad. Det var inte den bild, de, kände av, jakob.. Det här kommer som salt i såren. Det blev det paradoxalla! Sen kan man säga att var tid har sin tid. Men det är som om de är förbluffade åtminstone är det min självpåhittade dogma om dem. Så nog är de salt i såren allt. Det här med sjukdomar kan jag tycka är som cancer på vissa sätt. Man märker inte av dem för att man är sofistikerat härdad så man kan inte urskönja vad som är

Du har inte rätt att posta kommentarer