Effekten av online stödgrupper på hälsa och förbrukning av sjukvård är fortfarande oklar.

En granskning av 45 vetenskapliga uppsatser om virtuella communities visade att de flesta studierna var av dålig kvalite.

Det fanns inga klara bevis på förbättringar i depressions poäng, hälsovårdskonsumtion och socialtstöd genom att deltaga i virtuella communities, men det fanns heller inga bevis på negativa eller skadliga effekter säger författarna, men det behövs mer bevis för att mäta om de kan ersätta vanliga ansikte till ansikte stödgrupper

. Läs mer i BMJ 328:1166 (2004)

Du har inte rätt att posta kommentarer