Nyponneuron E. Boldog et al., Nature Neuroscience 10.1038 (2018)

En grupp forskare i Ungern har studerat skillnaden mellan hjärnvävnad från det yttersta lagret i hjärnbarken hos möss och människor, och upptäckte en helt okänd typ av hjärnceller i människohjärnan.

Hjärnbarken tar bland annat hand om högre funktioner som tankeprocesser, inlärning och abstrakt tänkande.

Forskarna har döpt de nyupptäckta cellerna till “nyponneuron” eftersom de är formade som en buske med många tätt förgrenade utlöpare.

Nyponneuronen är så kallade hämmande neuron, som styr signalströmmen mellan andra hjärnceller, ungefär som trafiksignaler.

Nu ska forskarna kartlägga neuronernas exakta roll och undersöka om de har betydelse vid psykiska sjukdomar som schizofreni och depression.

Läs mer i Illustrerad Vetenskap.

Du har inte rätt att posta kommentarer