Schizofrenispektrumstörningar ger en ökad risk att utöva våld jämfört med kontrollpersoner, enligt en metaanalys av 24 studier i 15 länder under 40 år.

Män med schizofreni och andra psykoser hade en 4, 5 gånger ökning av  våld  betydande variation mellan studier dvs heterogenitet sågs (I2 = 85 procent).

Hos kvinnor var risken också förhöjd 10,2 gånger med betydande heterogenitet (I2 = 66 procent).

Ökade odds för att begå sexualbrott och mord sågs också (oddskvoter, 5,1 respektive 17,7).

I registerbaserade studier var de absoluta riskerna för våldsutövande mindre än 25 % för män och mindre än 5 % för kvinnor med schizofrenispektrumstörningar under en 35-årsperiod.

Läs mer hos MedicalXpress.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2021-12-31 14:11
Medscape skriver:
When accounting for substance use comorbidity, risk for violence perpetration dropped sharply. Those with no substance misuse were 3.5 times more likely than those in the general population to commit acts of violence vs 9.9 times in those with substance misuse comorbidity.

"In these subgroup studies of people with dual diagnoses of schizophrenia and substance misuse, the risk was increased 10-fold," Fazel said. "If you look at people without substance misuse comorbidity, there remains a risk there of between three- to fourfold increase. It doesn't explain the association completely."

https://www.medscape.com/viewarticle/965816#vp_2
Admin1
#1 Admin1 2021-12-24 15:32
25 % av de med schizofreni missbrukar och ofta förknippas våld med missbruk.

Du har inte rätt att posta kommentarer