Ventrala striatum är ett område i hjärnan som spelar en viktig roll vid belöning och motivation. Det har kopplats till schizofreni.

Förändringar i belöningssystemet tros vara en viktig orsak till psykotiska symtom.

En utvärdering av studier med magnetröntgen av aktiviteten i ventrala striatum och psykotiska symtom  visar att nedsatt aktivitet i där kan vara ett tecken på ökad schizofrenirisk.

I studien upptäcktes lägre aktivitet där när en belöning förväntas och särskilt vid negativa symptom, som apati, tillbakadragenhet och brist på känslor.

Tidigare har visats att nyare neuroleptika, men inte gamla neuroleptika, kan normalisera aktiviteten i ventrala striatum vid schizofreni.

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2015-11-22 12:43
I striatum anses psykoscentrum sitta med dopaminöveraktivitet. Här såg man underaktivitet, som dessutom kunde kopplas till negativa symptom. Mitt intryck är att underaktiviteten har inget med psykos att göra utan negativa symptom = underaktivitet. Det intressanta är att det finns underaktivitet i striatum och psykoscentrum, där det borde vara överaktivitet. Kan tyda på att problemet med negativa och positiva symptom kan sitta ovanför striatum och att det kan finnas gemensam orsak för positiva och negativa symptom. Det vore bra om det var så för att utveckla behandling som tar bort alla symptom.

Du har inte rätt att posta kommentarer