BRIDGES (Building Recovery of Individual Dreams and Goals through Education and Support) är en 8 veckor lång brukarledd utbildning som ökar hopp och upplevd återhämtning hos människor med psykisk ohälsa.

Artikeln om utbildningen kommer att publiceras i aprilnumret av tidskriften Schizophrenia Research, men läs sammanfattningen här

Du har inte rätt att posta kommentarer