Återhämtning: vägar till hälsa
– en konferens om hur återhämtning kan skapa mer hållbar psykisk hälsa

Arrangörer: NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll
Datum: fredagen den 8 oktober kl 9.00-12.00
Pris: konferensen är kostnadsfri
Plats: Digital medverkan

Läs mer hos NSPH.

För RSMH:s andre vice förbundsordförande, Åsa Höij har det varit viktigt med förebilder för att hitta sätt att återhämta sig från sin schizofrenidiagnos.

Hör henne berätta om sin återhämtningsresa i Radio Galen.

Läs mer hos RSMH.

Ulrika Westerberg bloggar om sin väg till återhämtning.

Hon är kritisk till psykiatrin men har hittat alternativa vägar som fungerar för henne.

Läs mer i RSMHBloggen.

Jimmie Trevett

Jag vill skriva några rader om återhämtning och om att ta tillbaka makten över sitt eget liv.

Återhämtning är så viktigt och centralt för att förändra synen på psykisk ohälsa.

Själva tankesättet har betytt att det är möjligt att kasta kronikerbegreppet över bord.

Psykisk ohälsa kan istället ses som en del av livet och som något alla kan återhämta sig ifrån.

Även personer med lite svårare psykisk ohälsa kan återhämta sig stegvis.

Läs mer i RSMHBloggen.

RSMH:s verksamhet för unga växer med läger, temadagar och killgrupper.

För många är lägren en väg till återhämtning.

Läs mer om hur ett läger går till, vilka temadagar RSMH Unga kommer att ha under året och om de nya killgrupperna hos RSMH.

Lyssna till Radio Galen, ett program av RSMH:s lokalförening i Lund.

I programmet intervjuas Conny Allaskog om återhämtningsguiden och dess användning i bland annat region Skåne.

Läs mer hos RSMH.