På förslag av Läkemedelsverket har regeringen beslutat att substansen pregabalin (Lyrica) klassas som narkotika.

Narkotikaklassificeringen träder i kraft den 24 juli 2018.

Läkemedelsverket räknar med att tillgängligheten för de patienter som har ett medicinskt behov av pregabalin inte kommer att påverkas.

Läs mer hos Läkemedelsverket.

Eftersom pregabalin narkotikaklassas krävs nu särskild receptblankett vid förskrivning på pappersrecept.

Om receptet skall gälla mer än en gång gäller antingen elektroniskt recept eller pappersrecept som ska förvaras på första expedierande öppenvårdsapotek. 

Läs mer hos Janusinfo.

akuten

I USA gjordes en studie på hur följsamheten mot medicineringen var hos 7800 personer med schizofreni genom att räkna på uttagen medicin.

De som var sämst på att ta sin medicin hade mer än dubbelt så många besök på akuten.

Skador och förgiftningar, svårbegripliga symptom och tillstånd samt muskel och bindvävsproblem var vanligaste orsakerna.

Det är alltså inte psykakuten som besöks utan vanliga akuten när medicineringen brister.

Läs mer hos PsychiatryAdvisor.

Ökat missbruk av pregabalin (Lyrica) samtidigt som tullens och polisens beslag ökat kraftigt, är huvudanledningen till att Läkemedelsverket vill narkotikaklassa substansen.

Läs mer hos Läkemedelsverket.

Arvid Carlsson

Det bästa med Nobelpriset var applåden han fick efteråt

Svenske Nobelpristagaren i medicin Arvid Carlsson är död, uppger Sahlgrenska akademin för TT. Han blev 95 år.

– Han var en väldigt god vän och en fantastisk medarbetare, och så klart en enastående forskare. Han var upphovsman till flera stora upptäckter som lett till dramatiska förändringar för livskvaliteten hos miljontals patienter med psykiatriska och neurologiska sjukdomar säger Agneta Holmäng, dekan vid Sahlgrenska akademin. 

Läs mer hos Dagens Nyheter.

Han lanserade dopaminteorin att psykoser orsakades av för mycket dopamin i hjärnan.

Han var en ”verkligt stor klinisk forskare”, säger Paul Greengard som fick Nobelpriset tillsammans med Arvid Carlsson år 2000 i Dagens Medicin.

piller

En undersökning på 250 personer i USA med schizofreni och schizoaffektiv fann att för medicineringen:

94 % sa att effekt och 84 % att biverkningar var viktiga för att ta medicinen.

89 % sa att kunna tänka klarare var viktigt.

Viktökning (62 %), kroppslig rastlöshet (60 %) och trötthet (59 %) ansågs viktigast bland biverkningarna.

45 %  sa att de skulle tacka nej till medicin med 1,3 - 5 kg viktuppgång, men för 5 - 9 kg var siffran 71 %.

Läs mer hos AJMC.

medicinera

En studie på 127 personer med allvarlig psykisk sjukdom visade att äldre, arbete, hög allmän funktionsförmåga, socialt stöd och gamla antipsykotika gjorde att man bättre tog medicinen.

Kvinnor var sämre på att medicinera.

Högre utbildning förbättrade inte medicineringen.

Försämrad medicinering sågs hos 54 % och främsta orsaken som angavs var glömska.

Eftersom självrapportering användes underskattades nog medicineringsproblemen och särskilt på längre sikt.

Läs mer hos Psychiatry Advisor.

Läs hela artikeln hos BMC Psychiatry.

Seroquel

Seroquel är lite svagare antipsykotiskt, men används mot depression vid bipolär, vid sömnbesvär och ångest

Företaget gör sig av med läkemedlet vars patent har gått ut och rensar ytterligare i CNS-portföljen.

Läs mer hos Läkemedelsvärlden.

Aripiprazol

Aripiprazol (Abilify), risperidon (Risperdal) och olanzapin (Zyprexa) ingick i en 12 veckors studie

Barn som behandlas med antipsykotika får ökade riskfaktorer för diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

Läs mer i Läkemedelsvärlden.

Cristoph Corell

Christoph U. Correll, MD, Professor i Psykiatri

Om medicineringen med Reagila (kariprazin) avbryts verkar risken mindre för återfall i psykos än för andra antipsykotika.

Det kan bero på att en aktiv metabolit av kariprazin har en halveringstid på 1-3 veckor, vilket ger ett längre skydd mot psykos.

Via serumkoncentrationen fann man att receptorerna var blockerade även 2-4 veckor efter sista dosen.

Läs mer hos Healio.

Reagila är godkänd i EU, men finns ännu inte i Sverige

Korea

Professor Kim Eui-tae och Professor Kwon Jun-soo

Aripiprazol (Abilify) både stimulerar och blockerar dopamin-2-receptorer.

Det enda antipsykotika idag, som är en partiell dopaminagonist.

Dopamineffekten har också kopplats till effekt mot negativa och kognitiva symptom.

Koreanska forskare har visat med PET-kamera att om aripiprazoldosen ökar dess bindning till dopamin-2/3-receptorerna och samtidigt förbättras också närminnet och svarstiden.

Kognitionen verkar förbättras av Abilify om dopaminfunktionen är defekt.

Läs mer hos Korea Biomedical Review.

Läs originalartikeln hos Translational Psychiatry.

Marcus Monafo

Marcus Munafo, Professor i Biological Psychology vid University of Bristol, England

En kinesisk studie på 3000 personer försökte koppla effekten av antipsykotika till genetiska faktorer hos individen.

Fem genetiska områden identifierades, som hade betydelse för antipsykotikaeffekten och de verkade påverka alla antipsykotika lika.

Generna hade i dessa områden betydelse för synapsfunktion, receptorer och mottaglighet för schizofreni.

Testet kan skilja de som får effekt från de som inte får effekt.

Men testet kan inte säga vem som får bäst effekt av ett visst antipsykotika för det krävs fler försökspersoner för det.

Läs mer hos The Mental Elf.

Läs Abstract hos Lancet Psychiatry.

Underkategorier