Vi uppmuntras idag att köpa våra hem för att få kontroll över vår ekonomi, vårt boende, våra liv.

Samtidigt har Sverige har fått en ny sjukförsäkringslag där fler människor utförsäkras.

Dessa två stora reformer saknar helt samspel.

Människor som är eller blir psykiskt sjuka tvingas från sina hem och får betala ett orimligt högt pris.

Det skriver Marcus Ridung, personligt ombud i Stockholm.

Läs mer i Svenska Dagbladet. Tack Khai för tipset!

26 597 unga kan inte jobba – riskerar ett liv i fattigdom.

Sex av hundra. Minst en i varje skolklass.

Så många unga svenskar blir förtidspensionärer innan de har fyllt 30.

De har olika bakgrund – men riskerar alla ett liv i fattigdom.

Läs mer i Aftonbladet. Tack Geta för tipset!

Flera kommuner brister i stöd till personer med psykiska funktionshinder.

Det visar en ny granskning av Socialstyrelsen.

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa är kritisk till hur det i dag ser ut ute kommunerna.

– Man kör människor i botten på det här sättet. Man får de aldrig friska igen om kommunerna beter sig på det här sättet, säger Håkan Jarmar på Riksförbundet för Social och Mental hälsa.

Läs mer på Sveriges Radio. Tack, Geta för tipset!

Miltonutredningens förslag om tvång i öppenvården måste förkastas.

Den psykiatriska psykosvården bör omskapas i grunden med mobila psykosteam, små och personliga vårdavdelningar och ett nytt förtroende för hur patienternas självläkande resurser kan stödjas.

Läs mer i Läkartidningen.

En väldigt läsvärd artikel bl.a. om psykiatrer som prövat själva på att ta antipsykotika.

En stor sjukhusskandal skakar Kuba. På mentalsjukhuset i Havanna dog i veckan 26 personer – av köld.

– Många av de här patienterna kan inte ta hand om sig själva, säger talespersonen för en människorättsorganisation, till AFP.

Läs mer i Aftonbladet. Tack AnnKatarin för tipset!

Dagens psykiatriundervisning är inte anpassad till verklighetens krav, enligt psykiatrisamordnare Anders Milton.

Till exempel erbjuds inte undervisning i kognitiv beteendeterapi på många av utbildningsorterna.

Bristerna i undervisningen orsakar onödigt lidande för patienterna, enligt Milton.

Vetenskapligt beprövade metoder tas inte till vara. Patienter får vänta för länge på behandling, får fel behandling eller fel diagnos.

Ett annat problem är svårigheten att rekrytera nya specialister i psykiatri.

Läs mer från Läkarstämman i Läkartidningen.