En stor sjukhusskandal skakar Kuba. På mentalsjukhuset i Havanna dog i veckan 26 personer – av köld.

– Många av de här patienterna kan inte ta hand om sig själva, säger talespersonen för en människorättsorganisation, till AFP.

Läs mer i Aftonbladet. Tack AnnKatarin för tipset!

Miltonutredningens förslag om tvång i öppenvården måste förkastas.

Den psykiatriska psykosvården bör omskapas i grunden med mobila psykosteam, små och personliga vårdavdelningar och ett nytt förtroende för hur patienternas självläkande resurser kan stödjas.

Läs mer i Läkartidningen.

En väldigt läsvärd artikel bl.a. om psykiatrer som prövat själva på att ta antipsykotika.

Dagens psykiatriundervisning är inte anpassad till verklighetens krav, enligt psykiatrisamordnare Anders Milton.

Till exempel erbjuds inte undervisning i kognitiv beteendeterapi på många av utbildningsorterna.

Bristerna i undervisningen orsakar onödigt lidande för patienterna, enligt Milton.

Vetenskapligt beprövade metoder tas inte till vara. Patienter får vänta för länge på behandling, får fel behandling eller fel diagnos.

Ett annat problem är svårigheten att rekrytera nya specialister i psykiatri.

Läs mer från Läkarstämman i Läkartidningen.

Uppdrag granskning om människor med ett dolt handikapp, som sällan syns: de psykiskt sjuka.

Det senaste halvårets uppmärksamhet runt psykiskt sjuka har handlat om att de är farliga personer som bör låsas in.

I verkligheten rör det sig ofta om fattiga, isolerade och mycket rädda människor.

Psykiskt sjuka får inte det stöd de har rätt till. Ofta är det istället kronofogden som är först på plats.

Utmätning och avhysning blir samhällets första insats.
SVT 1, tisdag 20 januari, kl 20.00.
Schizofreniförbundet har varit rådgivare till inslaget. 

Psykvården i England är i kris enligt en ny rapport.

Tvångsvården har ökat med 30 % under de senaste 10 åren.

Trots att att regeringen har kommit med riktlinjer och ramverk för psykiatrin under de senaste 5 åren har få framsteg gjorts i vården för de med allvarlig psykisk sjukdom. Patienterna är väldigt kritiska och negativa till den slutenvård, som erbjuds och vill inte ha den.

Många får fortfarande inte nya atypiska antipsykotika trots att de rekommenderas som förhandsalternativ vid schizofreni i riktlinjerna (NICE) från 2002.

Av de som får tvångsvård., så återkommer 20 % till sjukhuset inom 3 månader igen - svängsdörrsvård.

Patienterna har väldigt negativa erfarenheter av vården, så de är villiga att göra vad som helst för att inte bli intagen igen.

De klagar över avsaknad av basala behov, privatliv, värdighet, bekvämlighet och tristess. De klagar också över bristande information och inflytande över vårdplaneringen.

Paul Corry från organisationen Rethink, som gjort rapporten säger att bristen på effektiv öppenvård gör att tvångsvården ökar.

Majorie Wallace från organisationen Sane tror att avdelningarnas dåliga standard gör att ingen vill vara där och att tvångsvård därför krävs.

Smuts, överbeläggning och demoraliserad personal.

Kommentar:

Vårdlokalerna är säkert mycket bättre och trevligare i Sverige. Men själva vården och medinflytandet brister säkert lika mycket här. Trots psykiatrisamordnaren i Sverige, så kommer psykiatrins problem inte att lösas de närmaste 5 åren (som i England). För många landsting och kommuner skall samverka i en vård, som de ej prioriterar. Ännu har ingen gemensam nämnd för kommun och landsting bildats - ett tecken på att inte mycket kommer att hända. I England verkar det som om tvång används istället för att förbättra och reformera den slutna vården.

Källa:

BMJ 2004;328:854

Psykiskt sjuka i 4 länder från det fd. östblocket förvaras i låsta burar trots att FN och EU fördömer det.

I vissa fall kan vistelsen där vara i månader och år. Ibland tillåts inte ens toilettbesök.

En lokal patientorganisation avslöjar detta i British Medical Journal och vi kan visa en bild på eländet också. Slovenien, Ungern, Slovakien och Tjeckien är de berörda länderna.

I Tjeckien är också några av patienterna barn. Tre personer har avlidit under denna behandling.

Burarna används för att minska personalbehovet och i Tjeckien är personalen i mentalvården bara en tredje del mot normalt i Europa.

I centraleuropa finns också fortfarande mentalsjukhusen kvar och en tonvikt på institutionell vård.

En tjeckisk patient berättade att han frivilligt sökte psykiatrisk vård.

Han blev direkt kraftigt medicinerad och lagd i en säng med en bur omkring.

Han fick stanna kvar där i en vecka utan att komma ut och han tyckte att han försämrades av det.

Patientorganisationer rasar och en medlem av EU parlamentet fördömer det och säger denna typ av behandling måste avvecklas när dessa länder blir medlemmar i EU.

Källa:

Mentally ill patients in central Europe being kept in padlocked, caged beds
BMJ 327:1249 (2003)